Ture

Alp-Inn je nepolitička, dobrotvorna organizacija sa sjedištem u Innsbrucku, koja za cilj ima unapređivanje dijaloga među migrantima i starosjediocima, prezentaciju i razmjenu kulture i stvaranje uslova za opšte razumijevanje.

Ovi ciljevi se ostvaruju kroz organizovanje kulturno-sportskih manifestacija na kojima ušestvuju kako migranti tako i starosjedioci . Pored organizovanja izlošbi slika, literarnih vešeri, interkulturalnih folklornih vešeri, Alp-Inn redovno organizuje izlete na planine oko Innsbrucka. Klanstvo u klubu koji je zvanično registrovan u Registru klubova grada Insbrucka pod brojem ZVR: 8075234250 je moguće za sve osobe bez obzira na vjersku ili etničku pripadnost.